sản phẩm chính

Chỉ cạnh Veneer

chỉ cạnh veneer OAK

MDF E1, E2, Carb P2

Ván MDF E2

Chỉ cạnh

Chỉ cạnh PVC

Chỉ cạnh Veneer

Chỉ viền veneer sapele

Ván MDF (E1, E2, Carb P2...), HMR, HDF

MDF E1, E2, Carb P2

Ván MDF E2

Okal, PB- Ván dăm (MFC)

Okal, PB- Ván dăm (MFC)

Ván MFC/Okal E2 – Carb P2 TSCA EPA

Okal, PB- Ván dăm (MFC)

Ván MFC chống ẩm

Veneer (ván lạng)

Phủ Veneer - ghép ván

Chỉ cạnh

Chỉ cạnh PVC

Gỗ nguyên liệu

Bản Đồ

video